PREGÀRIA

Per demanar una gràcia per intercessió
dels beats Teodor Illera, Andrea Solans, Carlota de la Visitació Duque,
Gregori Díez i dotze companys màrtirs.

Déu i Senyor nostre, us lloem perquè vàreu enfortir
els beats Teodor, Andrea, Carlota,
Gregori i companys, perquè fossin
testimonis de la fe i donessin llurs vides per amor
fins a vessar la seva sang.

Us supliquem que ens ajudeu a viure
la nostra vida cristiana amb alegria
i amb lliurament generós als germans que ens necessitin.

Us preguem que,
si és d’acord amb la vostra voluntat,
ens concediu, per la intercessió
d’aquests Beats, la gràcia que demanem.

Amén

Parenostre, Avemaria i Glòria

Amb llicència eclesiàstica

DEMANA ORACIÓ/AGRAEIX LA INTERCESSIÓ

PETICIÓ D’INTERCESIÓ

Oració d’ús privat

Per demanar una gràcia per intercessió
dels Venerables Servents de Déu Teodor Illera,
Andrea Solans, Carlota de la Visitació Duque,
Gregori Díez i XII companys màrtirs.

Senyor Déu, us lloem perquè vàreu enfortir
als vostres Servents Teodor, Andrea, Carlota,
Gregori i companys, perquè fossin
testimonis de la fe i donessin llurs vides per amor
fins vessar la seva sang.

Us supliquem que ens concediu viure
la nostra vida cristiana amb alegria
i amb lliurament generós

als germans que ens necessitin.
Us preguem que,
si és d’acord amb la vostra voluntat,
ens concediu, per la intercessió
dels vostres Venerables Servents,
la gràcia que demanem.

Amen

(Parenostre, Avemaria i Glòria)

PIDE ORACIÓN/AGRADECE LA INTERCESIÓN