Un lema i un logotip per a una mateixa Causa de Beatificació

Barcelona, 1 de març de 2018.- Coincidint amb l’anunci fet per la Santa Seu sobre la data de beatificació de 16 màrtirs de l’arxidiòcesi de Barcelona, les tres congregacions implicades han presentat un lema i un logotip. Tots dos elements identificaran d’ara endavant les accions que es desenvolupin en relació amb aquesta mateixa Causa de Beatificació.

El lema: «Un sí a l’Amor»

Expressa una aliança d’amor entre Déu i els màrtirs, un pacte, un compromís; una aliança que està segellada amb sang, amb la vida, amb amor. Recull i fonamenta tots els elements del logotip.

El logotip

La Creu element central, símbol de l’amor fins a vessar la sang per Crist; els màrtirs han rebut el do de assemblar-se al Senyor, qui va vessar la seva sang per pur amor. És símbol del sacrifici d’una vida entregada en el dia a dia, que els va preparar per una entrega major, una entrega valenta i generosa de les seves vides.

El cercle representa un anell, símbol esponsal. El martiri és l’aliança d‘amor que Déu va voler establir entre Ell i aquests germans nostres.

La flama simbolitza el foc de l’Esperit. El color vermell que destaca el centre de la flama, representa la sang, la passió, l’amor: ofrena amb la qual els nostres màrtirs van voler honorar la glòria de Déu.

La Palma estilitzada s’assembla a una espiga de blat signe de la comunió en l’Església. En la palma veiem representada la victòria aconseguida pels màrtirs amb la seva fe que venç el món (cfr. 1 Jn 5, 4). En els 16 grans vermells ‒16 són els màrtirs dels que celebrem la seva beatificació‒ ressonen les paraules del Senyor: «En veritat, en veritat us dic: si el gra de blat, quan cau al terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit». (Jn 12, 24).
Els colors càlids vermell i taronja, expressen allò que en el logotip ens parla defoc, amor, fidelitat, valentia, perdó.

CONGREGACIONS

Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor

El 27 de maig de 1850 el Pare José Tous i Soler, confiant en el beneplàcit de Déu, es  llançà a una audaç història que ens llegaria un ric patrimoni cultural i espiritual, posant els fonaments a Ripoll. Fou en aquesta vila on el beat José Tous, home intrèpid i senzill al mateix temps, ferm i alegre –sota el mantell blau de la Mare del Diví Pastor- inicià la seva obra.

El 17 de març de 1850 el Bisbe de Vic  aprovà l’Institut i les germanes  començaren la vida comunitària regides per les primeres Constitucions que el P. José Tous  redactà segons l’espiritualitat de Santa Clara. La M. Remedio Pals  quedà com a cofundadora ja que les altres dues germanes que amb ella  iniciaren la vida de comunitat, no  perseveraren.

L’any 1858 les germanes  deixaren Ripoll i s’instal·laren a Capellades, lloc que quedaria com a bressol de l’Institut. En l’expansió del mateix no  faltaren contratemps ni dificultats, però el virtuós Pare continuà amb fidelitat, estimant i desvivint-se per l’obra que Déu li havia confiat.

En l’actualitat  l’Institut compta amb cases a Catalunya, Múrcia, País Basc i Madrid Quant a Iberoamèrica: Nicaragua, Costa Rica; Guatemala, Colòmbia, Cuba  i també a Roma.

Seguint les paraules del P. José Tous: “Aneu i porteu  al vostre pas la Pau i el Bé”, actualment la nostra labor pastoral en el marc de l’educació, té com a objectiu portar el missatge evangèlic de l’ensenyament i donar als nostres alumnes la visió cristiana del món i la possibilitat d’establir un diàleg coherent entre fe i cultura. A més d’aquest apostolat estem integrades en la pastoral diocesana, catequesi, formació de catequistes, assistència a joves universitàries en residències, acolliment de grups en centres d’espiritualitat i voluntariat, formació de mestres rurals i apostolat a través de mitjans audiovisuals i de la premsa, segons les necessitats i possibilitats de les diferents diòcesis en les quals estem incardinades.

Així doncs, l’alè de l’Esperit que  impulsà el Pedagog igualadí continua assistint  l’Institut, donant glòria a Déu en cadascun dels seus membres i en l’apostolat al qual ens dediquem.

Web de la congregació

Biografia del beat Josep Tous

Nascut a Igualada el 31 de març de 1811 en el sí d’una família profundament cristiana és el novè de dotze germans.

Ben aviat sent la crida de Déu i no s’hi fa enrere: opta per seguir el Crist segons “la forma de vida” de Francesc d’Assis. Als 15 anys, canvia la vida acomodada de la seva llar i el prestigi social que han aconseguit els Tous per la vida pobra, penitent i humil del caputxí.

El 1827, amb la vestició de l’hàbit franciscà, comença el Noviciat com a frare menor caputxí. Des del noviciat es va distingir per la seva exquisida fidelitat a la vida del novici, amb una donació generosa a l’estudi i a l’oració. L’Evangeli, la Mare de Déu, Sant Francesc i l’amor cristià als altres van emmotllar el seu cor caputxí.
El 1828, Fra Josep d’Igualada és ja caputxí i comença a caminar vers el sacerdoci. Sis anys de vida amagada, d’oració, de silenci, viscuts en l’ambient franciscà, alegre i senzill, de la comunitat caputxina fins a rebre l’Ordenació Sacerdotal a Barcelona el 24 de maig de 1834, als 23 anys. Al cap d’un any era destinat al Convent de Santa Madrona.

Però, passats dos mesos escassos, el 25 de juliol de 1835, la violència de la revolució l’arrencava del convent. Amb d’altres germans i per consell dels seus superiors, accepta l’exili fora d’Espanya.

De poble en poble, a l’estil caputxí d’aquell temps, Fra Josep recorregué la costa mediterrània de França fins a Gareccio (Itàlia). Finalment el 1837 s’instal·là a Tolouse (França) exercint el servei ministerial al Monestir de les Benedictines. Allí pot dedicar temps a la contemplació i adoració de l’Eucaristia i a l’ajuda espiritual a les joves de l’internat.

Retorna a Catalunya el 1843, tot i que encara no s’acceptaven els convents. Roman amb els seus pares mentre desenvolupa el servei sacerdotal en diferents parròquies. L’Eucaristia, la devoció a Maria, Mare de Jesús, el Bon Pastor, l’Associació de donzelles de Santa Romana… van ser els mitjans que el P. Tous cultivà especialment per a vessar la Pau i el Bé a la joventut que el cercava per tal de rebre’n consell i orientació.

Els sentiments de compassió envers els infants i els joves que el Bon Pastor posà en el cor del P. Tous convergien amb els pietosos desitjos de les joves Isabel Jubal, Marta Suñol i Remei Palos: “Vessar en el tendre cor dels nens els sants pensaments i devots afectes que Déu els comunica en la santa oració”. Després de madurar en l’oració i consultar el projecte, el P. Tous accepta orientar-les.

Els anys que li resten de vida, els esmerça en l’atenció prudent i caritativa a les germanes així com a les comunitats que es van formant.

I deixà la terra pel Cel mentre celebrava Missa al convent de Barcelona. Era el 27 de febrer de 1871. (Extret de: Peiró Callizo, Trinidad; Fidel a Déu i fidel als homes).

Sant Pere ad Víncula

El sacerdot marsellès, Carles Josep Mª Fissiaux, implicat en l’atenció de nens i joves afectats socialment per les conseqüències de l’epidèmia de còlera, va considerar que per atendre’ls segons les seves peculiaritats seria convenient disposar d’una congregació religiosa que els acollís i acompanyés les 24 hores del dia i els dotze mesos de l’any. El capítol 12 del llibre dels ‘Fets dels Apòstols’, en el qual s’explica com Sant Pere és alliberat de la presó per un Àngel, és la icona que inspira missió i patronatge. Sota la protecció de Sant Pere, els religiosos seran Àngels llibertadors de tot tipus de cadenes que esclavitzen nens i joves. La data de la seva fundació es fa coincidir amb la festa litúrgica de Sant Pere ad Víncula, l’1 d’agost.

Els religiosos a més dels tres vots tradicionals –castedat, pobresa i obediència- n’emetran un quart: «consagrant-me per vot al servei i a la conversió dels presos», llegim en la fórmula d’emissió dels vots del P. Carles.

Ja sigui en centres propis o d’una altra titularitat, els religiosos de Sant Pere ad Víncula acceptaran la direcció i/o el servei als joves allí internats. Així la Congregació prestarà els seus serveis en diferents centres del sud de França, a Torí (Itàlia) a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Salamanca (Espanya) i a Argentina i Brasil.

Les dues guerres mundials del s. XX afectaren en gran manera els membres de la Congregació, especialment a França. També es veié molt perjudicada, a Espanya, amb motiu de la persecució religiosa (1931-1939), en la qual foren martiritzats els nou Servents de Déu que formen part de la causa dels 16 Màrtirs.

En els anys 60 la Congregació orientà la seva missió cap al camp de l’ensenyament- educació a Espanya i cap a la missió pastoral a Argentina i Brasil.

Web de la congregació

Biografia del P. Carles Josep Maria Fissiaux

Nasqué el 22 de juliol de 1806 a Aix-en-Provence, ciutat a uns 30 Km de Marsella, en una família benestant i de profundes arrels religioses. Estudià amb els P.P. Jesuïtes a Aix, Friburg (Suïssa) i Marsella.

En la seva joventut combina els seus estudis amb l’ajuda en una Casa-Llar de nens i també estudia les seves inquietuds religioses. Ingressa al Seminari de Marsella com a seminarista. Acabats els seus estudis és ordenat sacerdot l’any 1831 i comença el seu apostolat com a Vicari a la parròquia de Saint Ferréol, al costat del Port Vell de Marsella. Una epidèmia de còlera devasta la ciutat als anys 1834-35 i com a conseqüència d’això, molts nens i adolescents es troben sense família, al carrer, vivint del que poden i acaben a la presó o en correccionals. L’Església i les autoritats civils planegen l’atenció a aquests nens. El bisbe ofereix al P. Carles aquesta funció. S’hi entrega tant i tan ben que queda atrapat en aquest servei. Aviat descobreix que per a atendre aquests nens i joves el millor seria disposar d’una congregació religiosa. Això el porta a la idea de fundar-ne una per a ocupar-se dels nens, adolescents i joves en risc social. Així ho fa i la Congregació es funda l’1 d’agost de 1839, coincidint amb la festa litúrgica de Sant Pere ad Víncula, de la qual pren el nom. Aviat s’estén pel sud de França, el nord d’Itàlia i arriba a Espanya, concretament a Barcelona, l’any 1884.

TTota la seva vida fou un servei als seus interns, als seus nens: investigava mètodes, buscava ajudes, invertí el seu patrimoni en el projecte educatiu, implicava entitats, persones distingides,… fins i tot arribà a la cort de París i obtingué ajuts econòmics de la Reina. En atenció als religiosos i a la missió, renuncià diverses vegades a ser nomenat bisbe.

Traspassà el 3 de desembre de 1867, a Marsella, després d’una xerrada-meditació sobre la mort. Hem commemorat els 150 anys de la seva defunció. Les seves restes mortals reposen a l’Església de les Reformés (Marsella), de la qual fou Vicari.

Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors

Fundada a Antequera, Màlaga, Espanya, l’any 1884 per la Mare Carme del Nen Jesús i el caputxí fra Bernabé d’Astorga. L’institut rep l’aprovació pontifícia l’any 1902. Des de 1886, en vida de la seva Fundadora, l’Institut s’estén per les Diòcesis de Valladolid, −Nava del Rey, lloc de naixement de la Venerable Màrtir Mare Carlota de la Visitació−, Barcelona, i Sevilla.

«El nostre carisma és franciscà i ens arriba mitjançant la Mare Carme que mira Crist i a María en la grandesa dels seus cors i anhela ensenyar als homes a conèixer i estimar a Déu». (C. 2). «Participem en la missió salvífica de l’Església per la nostra consagració, el testimoni de la nostra vida i les obres a les quals som enviades per la mateixa Església: Educació cristiana de la infància i de la joventut, i cura i assistència als malalts, amb preferència als més necessitats». (C. 10).

Actualment l’Institut està present a Espanya, República Dominicana, Nicaragua i Uruguai. Les obres apostòliques que realitza són: Col·legis, guarderies infantils, centre d’educació especial, escola universitària de magisteri, residències d’ancians, cases d’espiritualitat, menjadors per a nens pobres, dispensaris, i pastoral parroquial i rural. Actualment són 29 les cases obertes.

Web de la congregación

Biografia de la Beata Mare Carme del Nen Jesús González Ramos

Va néixer a Antequera (Màlaga, Espanya) el dia 30 de juny de 1834, en el sí d’una família cristiana. Des dels seus primers anys va destacar per la seva pietat i per la seva caritat envers els necessitats. Va professar una tendra devoció a la Mare de Déu.

Als 22 anys, convençuda que era voluntat de Déu, va contreure matrimoni amb Joaquim Muñoz del Caño. Després d’una etapa llarga i difícil que va superar amb fe en Déu i fortalesa d’esperit, es va veure recompensada quan a la fi Joaquim va demanar perdó pels seus extraviaments i va esmenar la seva vida.

Vídua als 47 anys i sense fills, va cercar servir Déu en la cura i educació dels nens pobres; el 8 de maig de 1884, sota la guia del caputxí Pare Bernabé d’Astorga, va fundar la Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, en la qual va professar com a religiosa i a la qual va transmetre el seu lliurament a Déu i el seu zel apostòlic per atendre l’educació de la infantesa i de la joventut, i socórrer malalts i necessitats.

La vida de la Mare Carme al capdavant de la Congregació va passar per grans proves i dificultats, calúmnies i oposició dins i fora de l’Institut. Els misteris de Betlem, el Calvari i l’Eucaristia, en els quals va conrear el seu amor a Jesucrist, encoratjaven el seu esperit i la conduïen.

Als 65 anys d’edat, va morir a Antequera, el dia 9 de novembre de 1899. Va ser declarada beata a Antequera el dia 6 de maig de 2007, tercer any del Pontificat de S. S. Benet XVI.